Ontstaan

Burgerbudget

In 2016 riep stad Gent haar burgers op om gemeenschappelijke dromen in te sturen. Als buurvrouwtjes dienden wij, Cherline De Maeght, Eva Decaluwe en Jona Hebbrecht, onze droom van een groene speelzone met buitenklas in. 105 droomprojecten gingen door naar een stemmingsronde. Van 29 september tot 14 oktober 2017 brachten 15.277 Gentenaars hun stem uit. Met dit promotiefilmpje stelden we ons project voor en verzamelden we stemmen. Buitenklas Bostorie werd 1 van de 17 winnende projecten en ontving 67.412 euro voor de realisatie van de buitenklas.

 

Gezocht en gevonden: de perfecte spot in Drongen voor een buitenklas

Het nabijgelegen bos van de pastorie in Drongen bleek de perfecte locatie te zijn om een buitenklas in te realiseren. Deze buitenplek is voor de drie centrumscholen (Klaverdries, Vuurtoren, Mijlpaal) vlot te voet bereikbaar via de toegangspoort in de Abdijmolenstraat.

 

Iedereen was het snel eens over Bostorie als naam. De term verwijst naar bos, pastorie en het Engelse woord ‘story’.

Een brede betrokkenheid

Zowel voor, tijdens als na de realisatie van dit burgerbudgetproject werden de directies,  lerarenteams en ouders van de drie scholen, medewerkers van STIBO Klaverdries, de voorzitter van de Kerkfabriek, de pastoor, wijkregisseur, buren … betrokken.   

Ook de kinderen kregen een belangrijke stem in de realisatie van de buitenklas. Via een bevraging konden ze al hun ideeën voor de buitenklas insturen. Ook beslisten de leerlingen mee over de naam van de buitenklas en de invulling van het openingsfeest.

 

Op zoek naar professionele partners

Voor de inplanting en conceptontwikkeling van de buitenklas in het pastoriebos werkten we samen met het landschapsinrichtingsbureau Fris in het landschap uit Gent. Voor de realisatie deden we beroep op Nester, Atelier Ikke en Speelbomen uit Kortrijk. In maart 2019 gingen de werkzaamheden van start. In een participatief proces hielpen de leerlingen bij het maken van het insectenhotel, de vogelnestkastjes en de kampenzone.

Feestelijke opening

Op woensdag 24 april 2019 (buitenspeeldag) opende buitenklas Bostorie haar poort. ​AVS, Het Journaal, Karrewiet, Het Laatste Nieuws, Radio 2, De Gentenaar, MNM brachten verslag uit over deze feestelijke openingsdag.

 

Buitenklas Bostorie volgen? Like onze Facebookpagina