Tal van organisaties zetten zich in voor meer en avontuurlijker leren.

Laat je inspireren door de informatie die je terugvindt via onderstaande links.

 

BOSTORIEBUNDEL

Deze bundel werd ontwikkeld door Fris in 't landschap met middelen van het Burgerbudget.

 

MOS

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op begeleiding op maat, informatie en inspiratie en vorming.

Alle leerkrachten van de drie scholen kregen een vorming van MOS.

Wil je gebruikmaken van het MOS-aanbod? Registreer je school dan als MOS-school op de Groene Kaart. Dat kan op www.mosvlaanderen.be.
 

ECO-SCHOOLS

Eco-schools is het internationale label voor duurzame scholen (basis en secundair). Het is een netwerk van 51000 scholen uit 67 landen. Eco-Schools zetten zich in om duurzaam denken en doen centraal te stellen in het hele schoolleven. Ben je al een MOS-school met een volwaardige MOS-werking en duidelijke MOS-realisaties, dan kun je verder groeien naar een Eco-school. Denk je er aan om je kandidaat te stellen?  Hier kun je je jezelf evalueren.

SPRINGZAAD

Springzaad is een vzw die de ontwikkeling van natuurlijke speel- en leerplekken voor kinderen ondersteunt aan de hand van workshops en studiedagen. Op de website kun je een speelnatuurkaart terugvinden waar goede praktijkvoorbeelden terug te vinden zijn.

 

PIMP JE SPEELPLAATS

‘Pimp je speelplaats’ streeft ernaar schoolspeelplaatsen boeiender en natuurlijker te maken. Hoe ziet de kwaliteitsvolle speelplaats van de toekomst eruit? Hoe komt ze tot stand en welke activiteiten zijn er mogelijk? Een adviesgroep van experten boog zich over dit vraagstuk en schreef 'De Toekomstvisie van de schoolspeelplaats'. In dit document vind je een brede verzameling van argumenten, beheertips en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland. Het boek van de Toekomstvisie kan je hier bestellen.

 

KIND EN SAMENLEVING

Kind & Samenleving wil dat kinderen en jongeren ruimte krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken.

Daar maakt de organisatie werk van door onderzoek met en voor kinderen.
Kind & Samenleving

Voor het ontstaan van buitenklas Bostorie maakten we gebruik van de pictogrammen van Kind en Samenleving.

GRAS: GRoene en Avontuurlijke Schoolspeelplaatsen

De stad Gent wil scholen de komende jaren stimuleren om hun speelplaatsen om te toveren tot een groene en avontuurlijke speelplaats (GRAS).

Op een GRAS staat de beleving  en het spelen van het kind centraal. Sleutelwoorden zijn uitdaging, natuurelementen en variatie.

Elke Gentse school kan ondersteuning krijgen bij de transformatie van de speelplaats. De ondersteuning bestaat uit:

  • een inspirerende uiteenzetting van het GRASproject in woord en beeld

  • trajectbegeleiding in verschillende fases

  • infopunt voor alle vragen

  • mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidiebedrag van 3000 euro.

Laat je inspireren door de Pinterestpagina van GRAS.

BETER BUITEN MET BUBBLE

Bubble is een netwerk dat opgericht werd in 2013 met als doel bruggen te slaan tussen al de Brusselse scholen die natuur- en milieuprojecten opzetten. Het pilootproject Beter Buiten ging in mei 2018 van start met de eerste groep deelnemende leerkrachten. Via dit project wil Bubble leerkrachten ondersteunen en motiveren om met hun klas naar buiten te trekken. Op de website vind je praktische informatie, interessante bronnen en bruibare checklists.

DEPARTEMENT OMGEVING

Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid ontwikkelde binnen het luik milieuvorming en -educatie Klassen zonder muren, een praktijkboek over buiten lesgeven met inspirerende voorbeelden. Ook de Bostorie wordt erin vermeld.

 

RISCKI

Onze maatschappij wordt steeds beschermender. Buiten ravotten, in een boom klimmen, ... worden zeldzame ativiteiten. Hierdoor missen kinderen mogelijkheden om te leren omgaan met risico, om risicocompetent te worden. Onderzoekers van de UCLL gingen na hoe je kinderen risicocompetent kan maken en welke resultaten je kunt boeken door avontuurlijke activiteiten op school aan te bieden. Op de site vind je een visie op risicovol spel en hulpmiddelen om je team en ouders te sensibiliseren. Neem zeker eens een kijkje bij de avontuurlijke activiteiten.

 

DE BOOM IN

Leren, voelen, proeven van én in het bos. Er bestaat geen betere manier om kinderen in contact te brengen met het belangrijkste ecosysteem op aarde! Op deze website vind je een leertraject voor het lager onderwijs over bomen en bos, in de klas, op school, in eigen buurt en in de wereld.
De ontwikkeling van de activiteiten werd gebaseerd op de verschillende leerplannen en op principes van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Op de website vind je uitgewerkte methodieken en lessenpakketten per graad om te leren en spelen in het bos. Ook de natuur-lijke tussendoortjes zijn inspirerend.

THE WILD NETWORK

'The wild network' is één van de uitkomsten van 'Project Wild Thing'. Het doel was om bewustmaking te creëren rond het gebrek aan buitenspel. Ook de film is erg inspirerend.

 

SPORT BEWEEGT JE SCHOOL

‘Sport beweegt je school’ is een stichting van de Vlaamse Schoolsport. Op de website vind je een een kwaliteitschecklist die in kaart brengt hoeveel ruimte kinderen krijgen op school om te bewegen.

BUITENLESDAG IN NEDERLAND

Op deze website vind je alle informatie over de buitenlesdag bij onze noorderburen.

Vooral de buitenlesbundel is heel interessant.

Via het gratis lespakket Ontwerp een buitenles vind je instructies, creatieve werkvormen en praktische materialen om samen met de leerlingen buitenlessen te ontwerpen.

TEACHING AND LEARNING FOR A SUSTAINABLE FUTURE

Educatie in duurzame ontwikkeling is een uitdaging. Hoe kunnen we de complexiteit van de wereld rondom ons begrijpen? Welke wereld willen we in de toekomst zonder de grenzen van onze aarde aan te tasten? Met vragen ging UNESCO aan de slag voor een Engelstalig onderwijsprogramma. Op de site vind je voorbeelden van activiteiten voor buitenleren, tips om buitenleren te plannen en  risicovol leren voor te bereiden.

 

ONZE SCHOOLTUIN
Heb je een schooltuin of krijg je er binnenkort een?

Op deze website vind je nuttige informatie. Hoe moet je zaaien? Welke planten kunnen er in de schooltuin? Wat moet je doen als je planten door slakken worden opgegeten? De website biedt ook filmpjes en proefjes aan.  Er is een aparte pagina voor de kleuters.

ECOPEDIA

Ecopedia is een uitgebreide kennisdelingswebsite van de Vlaamse overheid, over natuur, groen- en bosbeheer.

 

BOSPLUS

BOS+ is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.